Κι’ είναι λόγος αυτός μακαριότατε, να μην εμπιστευτείς το ΕΚΑΒ και το Νοσοκομείο Αγρινίου??? Μαζί σας τραυματίζετε ολόκληρη την εκκλησία!!!

Απάντηση