Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΟ «Π»

Κάνοντας χρήση σκανδαλώδους προνομιακής ρύθμισης που είχε επιβάλει ο Σύλλογος των Υπαλλήλων και την οποία η σημερινή διοίκηση καταργεί

Αποζημίωση μόλις… 170.000.000 δραχμές, σε ευρώ 497.460,60 για την ακρίβεια, πήρε ο αποχωρών γενικός διευθυντής της Εθνικής Ασφαλιστικής κ. Σπύρος Λευθεριώτης, όπως προκύπτει από την απάντηση της Εθνικής Τράπεζας, που επιβεβαιώνει απόλυτα τη σχετική αποκάλυψη της εφημερίδας μας, ενώ εξασφάλισε και απασχόληση, για να μη μείνει άνεργος και δεν έχει να… φάει, αναλαμβάνοντας εντεταλμένος σύμβουλος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ), όπως γράψαμε.
Η απάντηση της Εθνικής Τράπεζας στάλθηκε στη Βουλή, μετά την ερώτηση που κατάθεσε ο βουλευτής του ΛΑΟΣ Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή το δημοσίευμα του «Π».
Έτσι για να μην έχει κανένας την αυταπάτη ότι σήμερα δεν υπάρχουν προνομιούχοι που απολαμβάνουν τις προνομιακές ρυθμίσεις που έχουν εξασφαλίσει οι συντεχνίες, και που χρήση τους μπορούν να κάνουν ακόμα και τα διοικητικά στελέχη μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού του Δημόσιου.
Συγκεκριμένα, ο Σύλλογος Εργαζομένων και Υπαλλήλων της Εθνικής Ασφαλιστικής είχε πετύχει την έγκριση από την εταιρεία προγράμματος «συναινετικών καταγγελιών»(!), που σήμαινε ότι ο υπάλληλος μπορεί να υποβάλει… συναινετική παραίτηση, και η διοίκηση υποχρεωνόταν να… συναινέσει καταβάλλοντας πλουσιοπάροχη αποζημίωση, ήτοι 14 μισθούς και από την επομένη ασφάλιση στο ΙΚΑ!

Τέλος στα προνόμια………

Αυτού του προνομίου έκανε χρήση ο… απλός υπάλληλος, ο γενικός διευθυντής κ. Λευθεριώτης. Η Εθνική Τράπεζα στην απάντησή της το επισημαίνει. Αλλά και βάζει τέλος σ’ αυτή τη σκανδαλώδη προνομιακή μεταχείριση, σημειώνοντας στην επιστολή προς τη Βουλή: «Η νέα διοίκηση αποφάσισε την οριστική διακοπή για το μέλλον της τακτικής των συναινετικών καταγγελιών για όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό, πλην εκείνων που είχαν δηλώσει συμμετοχή στο συμφωνηθέν πρόγραμμα».
Πλούσια τα ελέη…
Στην απάντησή της, η Εθνική Τράπεζα αποκαλύπτει ότι ο κ. Λευθεριώτης εκτός των μισθών του είχε και… παρεπόμενες αμοιβές, ήτοι αυτοκίνητο, έξοδα παράστασης, πιστωτική κάρτα και κινητό, που είναι σίγουρο ότι ξεπερνούσαν τον μισθό…
Στο ερώτημα που έθετε στην ερώτησή του ο βουλευτής Κυριάκος Βελόπουλος, οι απαντήσεις της Εθνικής Τράπεζας είναι οι εξής:

«Ο κ. Σπύρος Λευθεριώτης, γενικός διευθυντής της εταιρείας, κάνοντας χρήση της ανωτέρω απόφασης ζήτησε τη συμμετοχή του στο ανωτέρω πρόγραμμα και αποχώρησε από την ενεργό υπηρεσία μετά από καταγγελία της σύμβασής του. Ως προερχόμενος από τη διοικητική ιεραρχία της εταιρείας, λόγω της ιδιότητάς του ως ανώτατο στέλεχος αυτής και σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, είχε δικαιώματα στην προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αποζημίωση, η οποία ανήλθε σε 497.460,60 προ φόρων και 401.968,48 μετά τους παρακρατηθέντες φόρους. Το ανωτέρω συνολικό ποσό είναι αυτό που η εταιρεία κατέβαλε στον αποχωρήσαντα γενικό διευθυντή της σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα που είχε τεθεί κατά τα προαναφερόμενα σε εφαρμογή. Επισημαίνεται μάλιστα ότι με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, η ως άνω αποζημίωση δεν υπολογίσθηκε με βάση τις τρέχουσες ακαθάριστες αποδοχές του, όπως προβλέπεται από τον νόμο, αλλά με βάση τις αποδοχές του προϊσταμένου διεύθυνσης, οι οποίες ήταν μικρότερες κατά 4.000 περίπου ευρώ μηνιαίως, πράγμα που και αποδέχθηκε. Τα επιπλέον ποσά που καταβλήθηκαν στον ίδιο αφορούν σε ανταποδοτική παροχή από τη συμμετοχή του ως υπαλλήλου της εταιρείας στο πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης του Προσωπικού και στο Αυτοδιαχειριζόμενο Ταμείο Προνοίας του Προσωπικού της εταιρείας, στα οποία συμμετέχει το σύνολο των υπαλλήλων της εταιρείας και ουδεμία σχέση έχουν με το πρόγραμμα συναινετικών καταγγελιών.
Κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του ως γενικού διευθυντού, ο κ. Λευθεριώτης είχε δικαίωμα στις ισχύουσες για τη θέση του πρόσθετες παροχές (χρήση αυτοκινήτου, έξοδα παράστασης, χρήση πιστωτικής κάρτας και κινητό τηλέφωνο).
Μετά την αποχώρησή του από την εταιρεία ο κ. Λευθεριώτης ανέλαβε από 22/3/2010 καθήκοντα εντεταλμένου συμβούλου στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του, ιδιότητα που ουδεμία σχέση έχει με την εταιρεία».

Αναρτήθηκε από ΤΟ ΠΑΡΟΝ
Το  golden boy μας σκανδαλίζει συνδικαλιζόμενο με τα φτερά της ΔΑΚΕ!!!!!!!!!

Αναρτήθηκε από ΜΠΑΡΜΠΑΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Απάντηση