Ο Θεός πήγε στους γερμανούς και είπε “έχω Εντολές για σας που θα κάνουν τις ζωές σας καλύτερες”!!!
Και οι γερμανοί ρώτησαν: “τι είναι εντολές???”
Και ο Θεός εξήγησε: “είναι κανόνες ζωής”!!!
“Μπορείς να μας δώσεις ένα παράδειγμα???”
“Να μη σκοτώνετε”!!!
“Να μη σκοτώνουμε??? Δεν ενδιαφερόμαστε!!!!”

Έτσι Εκείνος πήγε στους ιταλούς και τους είπε  “έχω Εντολές”!!!
Και οι ιταλοί ζήτησαν ένα παράδειγμα, και ο Κύριος τους είπε “να μην κλέβετε”!!!
“Να μην κλέβουμε??? δεν ενδιαφερόμαστε”!!!

Τότε Εκείνος πήγε στους γάλλους και τους είπε “έχω Εντολές”!!!
Οι γάλλοι ζήτησαν κι’ αυτοί ένα παράδειγμα και ο Κύριος είπε “να μην επιθυμείτε τη γυναίκα του γείτονα”!!!
“Να μην επιθυμούμε τη γυναίκα του γείτονα??? δεν ενδιαφερόμαστε”!!!

Τότε ο Κύριος πήγε στους εβραίους και τους είπε, “έχω Εντολές”!!!
“Εντολές???” ρώτησαν, “και πόσο κάνουν???”
“Είναι δωρεάν”, λέει τους ο Θεός!!!
“Θα πάρουμε δέκα”, απάντησαν οι Εβραίοι και τις πήραν!!!!

1 Comment

Απάντηση