“ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ:
Η διοίκηση τηs εταιρείαs Κτηματολογιο Α.Ε. (εταιρεία που ελέγχεται και εποπτεύεται 100% απο το Ελληνικό κράτοs), καθώs και από το Υπουργείο Περιβάλλοντοs, είχαν ζητήσει από τον κύριο Ρακιντζή, Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιαs Διοίκησηs και πρώην Αρεοπαγίτη, την διενέργεια επίσημου ελέγχου στο Κτηματολόγιο ΑΕ, για να διαπιστωθεί ποιεs προσλήψειs κτηματολογίου είναι παράτυπεs και παράνομεs. Μετά από κάποιουs μήνεs σοβαρού ελέγχου και συλλογήs των απαραίτητων στοιχείων, οι επιθεωρητέs δημόσιαs διοίκησηs, δημοσίευσαν το πόρισμά τουs.
Το επίσημο πλέον πόρισμα των επιθεωρητών, αναφέρεται σε συγκεκριμένεs παράνομεs προσλήψειs και αναγράφει σε ποια συγκεκριμένη νομική βάση στηρίζει τα συμπεράσματα για αυτέs.
Σε οργανισμούs άλλων Υπουργείων, αμέσωs μετά το πόρισμα των επιθεωρητών, οι αντίστοιχοι αρμόδιοι Υπουργοί, ανέλαβαν πρωτοβουλίεs και έτσι δεν μπορούν να κατηγορηθούν για συγκάλυψη σκανδάλων – για συγκάλυψη παρανομιών (π.χ.Ρεππαs,).
Όμωs η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντοs και η Διοικηση της Κτηματολόγιο ΑΕ, δείχνουν να απαξιώνουν και κατά συνέπεια, να προσβάλλουν τουs Επιθεωρητέs Δημόσιαs Διοίκησηs, το Σύνταγμα, τουs νόμουs και τουs θεσμούs τηs χωραs μαs, αφού διατηρούν ακόμα τουs στοιχειοθετημένα παράνομα προσληφθέντεs, ερχόμενοι σε πλήρη αντίθεση με το πόρισμα Ρακιντζή και με τιs προεκλογικέs δεσμεύσειs του ΠΑΣΟΚ (για ακύρωση των παράνομων συμβάσεων).
Γιατί παραγγείλατε επίσημο πόρισμα από τουs Επιθεωρητέs Δημόσιαs Διοίκησηs;;;
Για να μην το εφαρμόσετε ποτέ και να τουs προσλάβετε;;;;
Για να συνεχίσετε την παρανομία;;;
Γράφει ο Ιωάννηs Μαντάs
Τοπογράφοs-Έλληναs φορολογούμενοs.”
Αναρτήθηκε από ΜΠΑΡΜΠΑΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Απάντηση